Wedi'i leoli yng Ngogledd Cymru, mae DoodlyDog yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cyflenwol fydd yn gallu helpu i - animeiddiadau, darllen proflenni & dylunio gwefannau.

Amdanaf i

Roeddwn i’n arfer bod yn lyfrgellydd …

Eric Davies ydw i, rwy’n gyn-lyfrgellydd sydd wedi gweithio’n flaenorol i’r Sefydliad Safonau Prydeinig, wedi rheoli llyfrgell gyfeirio, wedi cynnal cyrsiau hyfforddi ar wybodaeth yr UE, ac wedi teithio’n wythnosol o Ogledd Cymru i Brifysgol Hull, lle bûm yn gweithio yn y Ganolfan Ddogfennaeth Ewropeaidd.

Rwy’n byw yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, sef ardal o harddwch naturiol eithriadol, ac rwy’n rhedeg ac yn cerdded yn y coed a’r bryniau gyda fy nghi, Benge (neu DoodlyDog wedi’i ymgnawdoli).

Rwyf nawr yn fy 23ain flwyddyn o hunangyflogaeth, rwy’n creu animeiddiadau a gwefannau yn ogystal ag ysgrifennu eitemau newyddion ar gyfer Croner-i, cwmni sy’n rhoi gwybodaeth a chyngor i berchnogion busnes a chynghorwyr proffesiynol.

Delwedd wreiddiol o Eric Davies / DoodlyDog yn Râs Yr Wyddfa 2019 gan SportpicturesCymru

Dysgwyr Cymraeg

DoodlyDog a’r Gymraeg

Cymraeg yw iaith fy nghyndeidiau. Er na chefais fy ngeni yng Nghymru, rwyf wedi byw yma am fwy na hanner fy mywyd.

Rwyf wedi rhoi cynnig ar ddysgu Cymraeg droeon ac yn ddiweddar rwyf wedi ail afael yn yr iaith, ar ôl cael fy ysbrydoli gan gyflwyniad a glywais gan aelod o dîm Cymraeg Byd Busnes.

Mae’r gwasanaeth cyfieithu sydd ar gael am ddim (sydd bellach dan yr enw Helo Blod) wedi fy ngalluogi i ddarparu animeiddiadau yn y Gymraeg ac mae wedi fy nghymell i greu’r fersiwn Gymraeg hon o fy safle.

Hoffwn hyrwyddo mwy o ddefnydd o’r Gymraeg ac rwy’n awyddus i helpu i greu animeiddiadau a gwefannau sy’n defnyddio’r iaith.

Llun pennawd gwreiddiol o Eric Davies gan Ginger Pixie Photography

Gwefan wedi’i chynllunio a’i hadeiladu gan DoodlyDog © 2020

Animeiddiadau o £75
Gwefannau un dudalen o £100