gwasanaethau

Wedi'i leoli yng Ngogledd Cymru, mae DoodlyDog yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cyflenwol fydd yn gallu helpu i - animeiddiadau, darllen proflenni & dylunio gwefannau.

Animeiddiadau

Gallwch gynnal diddordeb eich cynulleidfa drwy ddefnyddio delweddau symudol yn hytrach na thestun statig.

Ystyrir yn gynyddol bod delweddau symudol yn hanfodol ar gyfer dal sylw pobl ar wefannau a chyfryngau cymdeithasol.

Gall animeiddiad da barhau i ymgysylltu â’ch cynulleidfa mewn ffordd na all testun statig ei wneud.

Defnyddiwch animeiddiadau ar gyfer gwefannau, fideos esboniadol, marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol a mwy.

Gall sgribliadau sydd wedi’u hanimeiddio fod yn arbennig o drawiadol – fel y mae’r enghraifft isod yn ei ddangos.

Gallwch weld mwy o animeiddiadau DoodlyDog ar fy nhudalen Vimeo.

Prawf ddarllen
(SAESNEG YN UNIG)

Mae ysgrifennu gwael yn wael ar gyfer busnes.

Gall camgymeriadau ddiflasu rhai pobl a gall diffyg eglurder fod yn ddryslyd.

Fel darllenydd brwd ac awdur profiadol, mae gen i deimlad am sut ddylai’r gair ysgrifenedig edrych ac rwy’n dda am sylwi ar wallau ar y dudalen a’r sgrin.

Dwi’n gallu anelu am wallau sillafu, gramadeg ac atalnodi, yn ogystal ag anghysonderau yn yr iaith a’r gosodiad.

Gadewch i DoodlyDog eich helpu i ddenu sylw am y rhesymau cywir – nid y rhai anghywir!

Dogfennau ar-lein ac wedi’u hargraffu | Gallwn sicrhau cyfrinachedd

Rwy’n aelod o’r Sefydliad Siartredig Golygu a Phrawf ddarllen (CIEP) – corff proffesiynol ar gyfer pobl sy’n ymdrechu i wneud testun yn gywir ac yn ddarllenadwy.

Gwefannau

Cartoon style image of three people discussing something on a tablet screen

Mae DoodlyDog yn cynnig gwasanaethau dylunio gwefannau fforddiadwy a phwrpasol.

O gofrestru enw parth a dod o hyd i westeiwr, trwy ddylunio a chreu gwefan, i gynhyrchu cynnwys a rheoli diweddariadau, gall DoodlyDog wneud y cyfan – gallaf hyd yn oed roi cynnig ar gynllunio logos!

Creais fy ngwefan gyntaf yn 1996, yn ôl yn y dyddiau o godio HTML â llaw, ac rwyf wedi parhau i greu gwefannau o bryd i’w gilydd ers hynny.

Ar ôl defnyddio meddalwedd dylunio gwe Xara dros y blynyddoedd diwethaf, rwyf bellach yn defnyddio cyfuniad o WordPress ac Elementor yn bennaf.

Dewiswch DoodlyDog ar gyfer gwasanaeth cyfeillgar a chynhwysfawr sy’n cynnig dyluniadau unigryw ar gyfer gwefannau symudol a bwrdd gwaith.

Llun pennawd gwreiddiol o Eric Davies gan Ginger Pixie Photography

Gwefan wedi’i chynllunio a’i hadeiladu gan DoodlyDog © 2020

Animeiddiadau o £75
Gwefannau un dudalen o £100